فراخوان ارسال مقاله علمی پژوهشی با شرایط ویژه با موضوع احیای دریاچه ارومیه

فراخوان ارسال مقاله علمی پژوهشی با شرایط ویژه با موضوع احیای دریاچه ارومیه

لینک اصل خبر در سایت انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

    منبع خبر

    انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

    انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران یک انجمن می باشد

      نظرات