برگزاري مراسم توديع ومعارفه معاونت مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي استان كرمان

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني اداره كل راه وشهرسازي استان كرمان در ابتداي اين مراسم مديركل ضمن قدرداني و تشكر از تلاشهاي مهندس كارآموزيان دردوران تصدي پست معاونت مهندسي وساخت نيز براي ايشان در ادامه كارشان آرزوي موفقيت كرد.

مهندس حاجي زاده بيان كرد : استان كرمان با دارابودن بيش از1700 كيلومتر بزرگراه در كشور،‌ بيشترين بزرگراه را دركشور دارد به دليل قرارگرفتن كريدور شمال وجنوب كشور وكريدور شرق وغرب كشور يك حلقه اتصال هستيم بين درياي آزاد ( خليج فارس ودرياي عمان ) به مرزهاي كشور خصوصاً مرزهاي شمال شرقي ،  راههاي استان تحت تاثير زيادي از حمل وبار و ترانزيت ومسافر است اين جايگاه ويژه اي مي دهد، به اين جهت مي طلبد كه باقيمانده راههاي شبكه بزرگراهي را پيگيري كنيم كه در زمان مناسيب ومنطقي  تكميل و بهره برداري قرارگيرد.

مديركل تصريح كرد :  يكي از محورهاي بسيار مهمي كه عمليات اجرايي اش چندين سال شروع شده محور چترود – راور –ديهوك  است جزء پروژه هاي جهش توليد قرار گرفته تا پايان سال 99 بايد تكميل وبهره برداري شود .

در ادامه مراسم مهندس حاجي زاده مدير كل راه وشهرسازي خواستار همكاري كليه همكاران و مسئولان با معاون جديد براي پيشبرد اهداف اين اداره  شد .

شايان ذكر است در انتهاي مراسم حكم انتصاب آقاي مهندس عطااله منوچهي به عنوان معاونت مهندسي وساخت قرائت وبا اهداي لوح از زحمات مهندسي علي كارآموزيان قدرداني گرديد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات