رفع تصرف6400مترمربع واقع در بلوار جمهوری شهر زاهدان استان سیستان وبلوچ...

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی استان سیستان و بلوچستان قطعه زمین به مساحت6400مترمربع واقع دربلوار جمهوری زاهدان مقابل پزشکی قانونی که برای مدت چهل سال محصورشده به مبلغ حدود آن400میلیارد ریال رهاشده بود، بادستورمقام قضای و همکاری یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین ومسکن خلع ید گردید وبه حلقه مالکیت دولت بازگشت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات