جلسه بررسی و ارائه راهکار اجرایی برای واحدهای احداثی خسارت دیده در بافت تاریخی گمیشان

جلسه بررسی و ارائه راهکار اجرایی برای واحدهای احداثی خسارت دیده در بافت تاریخی گمیشان

مهندس قادری مدیرکل مدیریت بحران استان: پیرو مصوبات جلسه قرارگاه بازسازی مناطق سیلزده استان ، بمنظور بررسی و ارائه راهکار اجرایی برای رفع مشکل واحدهای احداثی خسارت دیده در بافت تاریخی گمیشان با حضور فرماندار گمیشان ، مدیرکل بنیاد مسکن استان، مدیرکل میراث فرهنگی استان و سرپرست دفتر فنی استانداری در دفتر کار خود تشکیل جلسه دادند.

ایشان فرمودند : جهت تسریع در تعیین تکلیف و رفع مشکل مقرر شد تیمی متشکل از فرمانداری ، بنیاد مسکن ، میراث فرهنگی و نظام مهندسی طی 48 ساعت آینده ضمن بازدید ، نسبت به برآورد اختلاف قیمت هزینه اجرای طرح براساس اختلاف هزینه اجرای طرح براساس ملاحظات میراث اقدام و میراث فرهنگی استان نیز ، تأمین اعتبار مورد نیاز را پیگیری و در جلسه قرارگاه بازسازی استان گزارش نمایند.

جلسه بررسی و ارائه راهکار اجرایی برای واحدهای احداثی خسارت دیده در بافت تاریخی گمیشان

جلسه بررسی و ارائه راهکار اجرایی برای واحدهای احداثی خسارت دیده در بافت تاریخی گمیشان


لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات