نبود تجهیزات مانع خدمات رسانی به روستاهای شهرستان کلات/ مسیر مشهد به کلات مسدود شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

    اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات