با سازمان مدیریت بحران کشور

با سازمان مدیریت بحران کشور

حضور آقای دکتر احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان در  چهارمین ویدیوکنفرانس مدیران کل مدیریت بحران سراسر کشور با جناب آقای مهندس نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات