جلسه فیمابین اعضای هیئت مدیره با سرکار خانم مهندس احمدپور مدیر محترم نظام فنی و اجرایی

جلسه فیمابین اعضای هیئت مدیره با سرکار خانم مهندس احمدپور مدیر محترم نظام فنی و اجرایی

مسائلی درخصوص برآورد هزینه های رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه راهکار و همچنین پیگیری عدم پرداخت بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز
جلسه ای در مورخه ١٣٩٩/٠٢/٢٧ فیمابین اعضای هیئت مدیره و سرکار خانم مهندس احمدپور مدیر محترم نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید و در خصوص مسائل و موارد ذیل بحث و بررسی صورت پذیرفت.

١-برآورد هزینه های رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه راهکار جهت پرداخت این هزینه ها از سوی دستگاههای اجرایی به پیمانکاران

٢-پیگیری عدم رعایت پرداخت بخشنامه بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل در قراردادهای دهیاری ها و بخشداری ها

٣-نامه انجمن در خصوص ماده ٤٦ و رای دیوان محترم عالی کشور

نتایج حاصله پس از طرح در شورای فنی و اخذ مصوبه به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین

http://www.abadgar-q.com


لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات