اولین نشست شورای فنی سال ۱۳۹۹

اولین نشست شورای فنی سال ۱۳۹۹


اولین جلسه ی شورای فنی استان مورخ ٩٩/٠٢/٠٦ در سالن جلسات باقرالعلوم ساختمان مدیریت بحران استانداری با حضورمدیران استان و نمایندگان انجمن برگزار گردید؛

درخواست های انجمن که در دستور کار شورای فنی قرار گرفته بود به شرح ذیل از سوی نمایندگان انجمن مطرح گردید؛

١- تاثیر بیماری کرونا بر روی پروژه ها و مشکلات پیش روی شرکت های پیمانکاری و پیشنهادات انجمن جهت برون رفت از این بحران

٢- با توجه به تامین مالی پروژه های عمرانی دستگاههای اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی به جهت ایجاد شرایط یکسان برای تمامی شرکتهای مناقصه گر، الزام دستگاههای اجرایی به بیان میزان و تاریخ سررسید اوراق در اسناد مناقصه به درستی اعلام گردد تا از رانت اطلاعاتی احتمالی جلوگیری گردد.

٣-الزام پرداخت حفظ قدرت خرید به سپرده حسن انجام کار اسناد خزانه اسلامی و رعایت الزام بخشنامه ٢٩٥٠٤/ت ٥٦٥٩٧ ه هیات محترم وزیران دراین خصوص به دستگاههای اجرایی

مصوبات جلسه شورای فنی در خصوص موارد مطروحه به اطلاع همکاران عزیزان خواهد رسید.


روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین

www.abadgar-q.com


لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات