صدور حكم 13 ماه حبس تعزيري براي متخلف آلوده كننده  محيط زيست در كاشان

صدور حكم 13 ماه حبس تعزيري براي متخلف آلوده كننده محيط زيست در كاشان

براي يك متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان كاشان حكم 13 ماه  حبس تعزيري صادر شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان،در راستاي پايش واحدهاي صنعتي شهرستان به دنبال مشاهده تخليه فاضلاب صنعتي يك واحد كارگاهي در محيط زيست ، موضوع از طريق طرح شكايت در دستگاه قضايي مورد پيگيري قرار گرفت.

پس از طي مراحل دادرسي، قاضي پرونده به لحاظ دفاعيات بلاوجه متهمان و ساير قرائن اثباتي بزه انتسابي به وي را محرز دانسته و با استناد به ماده 137 و 688 قانون مجازات اسلامي به دليل تكرار جرم،  متهم  به 13 ماه حبس تعزيري محكوم شد.

شايان ذكر است بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامي هر اقدامي‌ كه‌ تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي و محيط زيست‌ شناخته‌ شود ممنوع‌ مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

شايان ذكر است طبق تبصره 2 اين ماده منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات