با تغییر روش بی خطرسازی، مخاطرات پسماندهای پزشکی استان مرتفع گردید

با تغییر روش بی خطرسازی، مخاطرات پسماندهای پزشکی استان مرتفع گردید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات