تورج همتی در دیدار با سمن های زیست محیطی استان:ضرورت الگو سازی بارویکرد های تخصص محور درحوزه محیط زیست.

تورج همتی در دیدار با سمن های زیست محیطی استان:ضرورت الگو سازی بارویکرد های تخصص محور درحوزه محیط زیست.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات