افزایش قابل توجه جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی توران

افزایش قابل توجه جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی توران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات