اطلاعیه در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز و ریختن نخاله های مازاد ساختمانی در محدوده و حریم شهر

اطلاعیه در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز و ریختن نخاله های مازاد ساختمانی در محدوده و حریم شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سیه چشمه(چالدران)

  منبع خبر

  شهرداری سیه چشمه(چالدران)

  شهرداری سیه چشمه(چالدران)

  شهرداری سیه چشمه(چالدران) یک شهرداری در شهر چالدران می باشد

   نظرات