اجرای عملیات حفاری و جدول گذاری معابراصلی و فرعی سطح شهر(کوچه های سادات ،ایثار،بوستان،طالقانی)-شهرداری نیر

اجرای عملیات حفاری و جدول گذاری معابراصلی و فرعی سطح شهر(کوچه های سادات ،ایثار،بوستان،طالقانی)-شهرداری نیر

به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نیر

  منبع خبر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر یک شهرداری در شهر نیر می باشد

   نظرات