اما و اگرهای طرح جدید دولت برای تولید مسکن/ جای خالی بخش خصوصی در بورس مسکن

کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که فروش متری مسکن و زمین در بورس قابلیت اجرایی ندارد و این موضوع در دولت هشتم به اثبات رسیده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات