در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ جلسه ای با حضور شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر ،رئیس آموزش و پرورش شهرستان مبارکه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی-مبارکه با موضوع بررسی مسائل و مشکلات آموزشی شهر مجلسی برگزار گردید.

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ جلسه ای با حضور شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر ،رئیس آموزش و پرورش شهرستان مبارکه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی-مبارکه با موضوع بررسی مسائل و مشکلات آموزشی شهر مجلسی برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات