در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۲/۱ جلسه ای با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر ،مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران برگزار و در جهت پیشرفت اهداف و مسائل فی مابین بحث و تبادل نظر گردید.

در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۲/۱ جلسه ای با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر ،مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران برگزار و در جهت پیشرفت اهداف و مسائل فی مابین بحث و تبادل نظر گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات