شهردار بجنورد مصمم برای ایجاد مهندسی کارآمد در توسعه شهر

شهردار بجنورد مصمم برای ایجاد مهندسی کارآمد در توسعه شهر

شهردار بجنورد مصمم برای ایجاد مهندسی کارآمد در توسعه شهر
شهردار بجنورد درنشست مشترکی که با جمعی از اساتید حوزه شهرسازی داشت ، بر ضرورت توجه به مهندسی سازه با رویکرد شهرسازی در پروژ ه های شهری تاکید کرد و گفت: به جهت ایجاد کیفیت درفضاهای عمومی شهرها نیازمند تغییر درنگرش مدیریت شهری هستیم تا از تمامی ظرفیت و پتانسیل موجود در حوزه شهرسازی بهره ببریم.
مهندس زارعی با بیان اینکه تاکنون کمترین توجهی به حوزه شهرسازی شده است ، افزود: درسیاست توسعه شهری درمسیر اجرا و تدوین راهکارها می توانیم با بهره از توان و تخصص کارشناسان شهرساز تحولی در پروژه های شهری ایجاد کنیم که به لحاظ حفظ سرمایه و کاهش هزینه و از دیگر سو با ایجاد کیفیت بالا درعمل موجب رضایتمندی شهروندان ما نیز باشد.
وی افزود: درپایش طرح های توسعه شهری نیازمند ورود تفکرات شهرسازی هستیم که قالب بر تفکر عمران باشد تا بیشترین و ملموسترین تغییرات را در نظام مدیریت و اجرای پروژه ها شاهد باشیم.
ایشان با اشاره به مشکلات مهندسان شهرساز در ارائه مشاوره به شهرداری نیز بیان کردند : با ذکر اولویت ها درتلاش خواهیم بود تا موانع عدم همکاری را برداشته و بستر مناسب برای همکاری متقابل ایجاد کنیم.
مهندس شایسته مدیر طرح و توسعه شهرداری نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور اساتید حوزه شهرسازی درجلسه بیان کرد: ارتقای جایگاه طراحی شهری درنظام برنامه های ما درشهرداری به حمایت و درایت شهردارشهرمان اثبات شده است و درتلاش برای دعوت از شما برای مشارکت با شهرداری و اجرای با کیفیت پروژه های شهری هستیم.
مهندس شایسته در ادامه افزود: باید در تعامل و اتحاد پیوند بین مدیریت شهری و شهرسازی را برقرار کنیم تا با عبور از تمام مشکلات ، از استعداد و ایده های خوب و بکر جامعه شهرساز به نفع توسعه شهر بهره ببریم.
مهندس شایسته با ذکر اینکه اولویت ما جذب شهرسازان بومی است و بعد استانی و ارجحیت ما واگذاری پروژه ها با اعتماد به نیروی جوان دانشگاهی است ، گفت: درمدیریت شهری فضایی ایجاد شده است که می توانیم قول همکاری متقابل به شما بدهیم و توقع داشته باشیم با مشارکت شما عزیزان تحول خوبی درشهرایجاد کنیم.
درادامه خانم دکتر وحیدی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ، با بیان اینکه رویکرد شهرداری می تواند باعث تحول در مدیریت شهری و پروژه ها شود ، گفت: متاسفانه در انتصاب مدیران ، کمترین مدارک مرتبط با حوزه شهرسازی را شاهد هستیم درحالی که رویکرد شهرسازی داشتن یعنی نگاه همیشه منتقد به نفع اصلاح امور و تلاش بر ایجاد بستر مناسب اجرای پروژه ها به بهترین شکل آن که دارای بازخورد مثبت باشد.
دکتر وحیدی بیان داشت: این اولین بار است که درشهرداری اراده ای را شاهد هستیم که از حوزه شهرسازی برای همکاری و مشارکت دعوت می کند ، که درجای خود قابل تقدیر است .
مهندس متین پور با اشاره به برخی آلودگی های بصری درشهر بجنورد گفت: ورودی های شهر مناسب جلوه معرف شهر نیست و تقسیم کاربری ها نیز فاقد هیچ نظم و توجیه منطقی است .
درپایان جلسه ، راهبردهای اجرایی برای به مشارکت گرفتن کارشناسان و اساتید شهرساز درانجام مطالعات پروژه های شهرداری مورد بررسی قرار گرفت تا اولین گامهای مصمم شهرداری درایجاد فضایی حاکی از همدلی و همکاری ، پل اتصال تفکرات دانشگاهی را با مدیریت شهری پیوند بزند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات