روابط عمومی سازمانی بزرگترین سرمایه برای آن سازمان به حساب می آید

روابط عمومی سازمانی بزرگترین سرمایه برای آن سازمان به حساب می آید

روابط عمومی سازمانی بزرگترین سرمایه برای آن سازمان به حساب می آید

شهردار شاهرود در جلسه تجلیل از روابط عمومی واحدها و سازمانهای شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای ارتباطات است ، گفت: روابط عمومی سازمانی بزرگترین سرمایه برای آن سازمان به حساب می آید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه امروزه داشتن اطلاعات موثق، دقیق، و به موقع با توجه به هدف و ساختار سازمان ها ، بزرگترین سرمایه ی یک سازمان به حساب می آید و حیات یک سازمان به داشتن یک ارتباط دوسویه ی درون و برون سازمانی، انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد، افزود: لزوم وجود روابط عمومی مؤثر و فعال، امروزه در سازمان ها از اهمیت بسزایی برخوردار است .

وی ضمن بیان این مطلب که روابط عمومی پل ارتباطی سازمان و مخاطبان است، در این جاده دو طرفه روابط عمومی قادر است سازمان، سیاست ها، برنامه ها و عملکردها ی خود را به مخاطبان و از آنطرف نیازها، خواست ها، دیدگاهها و نظرات مخاطبان را به سازمان منتقل نماید ، ابراز داشت: روابط عمومی می تواند در ایجاد ارتباط دو سویه به منظور ارتقای وضع موجود به موقعیت مطلوب و ایده آل نقش مؤثر و کارآمدی داشته باشد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات