جلسه شورای معاونین شهرداری دامغان برگزار شد

جلسه شورای معاونین شهرداری دامغان برگزار شد

جلسه شورای معاونین شهرداری دامغان با حضور مهندس مسلم نصرتی شهردار، ابوالفضل عزیزی معاون، حسن حاجی زاده مسئول مالی و محسن پروانه مسئول حراست برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات