اطلاعیه کاهش 25% عوارض ساختمانی وکسب و پیشه

بدینوسیله به اطلاع شهروندان محترم می رساند این شهرداری به مناسبت روزشورا وهفته معلم به استناد مصوبه شماره 145 99 / 02 / 21 شورای محترم اسلامی شهر سعادت شهر اقدام به کاهش 25 درصد عوارض ساختمانی و کسب وپیشه از تاریخ99/03/01 تا تاریخ 99/03/31است . لذا شهروندان محترم می توانند جهت بهره مندی از کاهش عوارض مذکور به شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری سعادت شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سعادت شهر

    منبع خبر

    شهرداری سعادت شهر

    شهرداری سعادت شهر یک شهرداری در شهر پاسارگاد می باشد

      نظرات