جلسه مورخه ۴ اردیبهشت ۹۹

جلسه مورخه ۴ اردیبهشت ۹۹

مصوبات:

 1. نامه شماره ۸۴۴ – ۹۹/۲/۱ شهرداری در خصوص نامگذاری بلوار جدیدالإحداث محله صالح آباد به نام بلوار ” دوزین ” بررسی و اعضاء با مورد مذکور موافقت نمودند.
 2. نامه شماره ۱۰۳۶ – ۹۹/۲/۴ شهرداری در خصوص قرارداد منعقده با موسسه حسابرسی امین محاسب روش موضوع حسابرسی صورتهای مالی شهرداری بانه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 3. نامه شماره ۷۹۴- ۹۹/۱/۳۱ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت بارمان اساس اروند موضوع قرارداد شماره ۲۵۰۱۴ – ۹۶/۱۲/۲۷ پروژه احداث بلوار کاروانیان بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت شماره ۷۶۴ – ۹۹/۱/۳۱ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 4. نامه شماره ۸۵۵- ۹۹/۲/۱ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت اطلس راه کردستان موضوع قرارداد شماره ۲۸۰۸۵ – ۹۸/۳/۳۰ پروژه بتن ریزی معابر سطح شهر بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت شماره ۸۵۰ – ۹۹/۲/۱ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 5. نامه شماره ۷۹۷- ۹۹/۱/۳۱ شهرداری در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت بارمان اساس اروند موضوع قرارداد شماره ۳۳۸۳۲ – ۹۸/۶/۲ پروژه احداث کانال هدایت آبهای سطحی تقاطع کاروانیان ترخان آباد بررسی و اعضاء با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت شماره ۷۶۷ – ۹۹/۱/۳۱ برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۶. نامه شماره ۸۵۴ – ۹۹/۲/۱ شهرداری در خصوص واگذاری منزل مسکونی آن شهرداری جهت استقرار و اسکان خانواده کارکنان تیم نقشه برداری نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا مستقر در شهرستان بانه به مدت ۲ سال بررسی و اکثریت اعضاء با مورد مذکور مخالفت نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بانه

  منبع خبر

  شورای شهر بانه

  شورای شهر بانه یک شورای شهر در شهر بانه می باشد

   نظرات