ناگفته های بم( به مناسبت  هفتمین سالگرد زلزله بم)

ناگفته های بم( به مناسبت هفتمین سالگرد زلزله بم)

www.bananews.irهفتمین سالگرد زلزله بم از راه رسیده است زلزله ای که زندگی خیلیها را تغییر داد از جمله زندگی حرفه ای من ! هفت سال از زلزله ای گذشته است که هنوز آثار زلزله از رخ شهر پاک نشده است و از ان دردناک تر زخمی است کهنه و چرکین که بر قلب شهر جای خوش کرده است . از زلزله بم خیلی نوشته اند اما اینبار من از نا نوشته ها می خواهم بنویسم

 

 

بعد از انکه غبار زلزله بر چهره غم دیده مردمان شهر نشست و چشمهای بازماندگان از باران مداوم دست شست به ازای هر فردی که از خانواده که از دست رفته بود مبلغی به بازماندگان به صورت نقدی پرداخت شد اگر درست یادم مانده باشد چیزی حدود چهارصد هزار تومان ! که این مبلغ نیز سقفی در حدود یک میلیون و دویست هزار تومان داشت اما این پول چه شد ؟

www.Bananews.ir

از مصارف خوب این پول که برای هزینه یومیه خانوراها است که بگذریم مصارف دیگری نیز بود که دو قلم از انها بسیار شاخص بود خرید موتور توسط نوجوانان و جوانان و مصرف مواد مخدر برای فراموش کردن درد های روحی که پس از زلزله گریبان جامعه را گرفته بود . اگر به امارهای سازمان ثبت احوال بم رجوع کنیم یا بتوانید به روزنامه های محلی آن دوران دسترسی داشته باشید با امار عجیبی از مرگ بر اثر تصادف آنهم نوجوانان و جوانان بمی روبرو خواهید شد که بخاطر تصادف موتور کشته شدند و اگر امکان برآورد دقیقی از رشد مصرف مواد مخدر بعد از زلزله را بتوانید بدست آورید متوجه زلزله ای خاموش می شوید که بنیان خانواده ها را نشانه رفته بود

 

www.bananews.ir

چند ماه بعد از زلزله یکی از کودکان تک سرپرست بمی را که از زلزله تنها پدرش باقیمانده بود را ملاقات کردم که سیاه پوشیده بود پرسیدم چرا سیاه پوشیدی گفت که پدرش فوت کرده است پرسیدم چگونه ؟ گفت که اشتباها اسید خورده است ! پرسیدم اشتباها ؟ گفت آری اشتباها بجای آب اسید جوهر نمک خورده است !

www.bananews.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bananews.ir

وقتی جویای اصل داستان شدم متوجه شدم که پدر کودک پس از خرج نمودن همه کمکهای نقدی دریافتی برای مصرف مواد مخدر برای تسکین آلام از دست دادن خانواده اش و عدم امکان تامین هزینه مواد مورد نیازش خودکشی کرده است . و اما چرا کودک اصرار داشت که پدرش اشتباها اسید خورده است ؟

 

وقتی در این خصوص جویا شدم گفتند اینجا همه معتقد هستند که کسی که خودکشی می کند می رود جهنم و کودک مورد اشاره ما سعی می کرد که بدین روش پدرش را از خودکشی تبرئه کند .

www.Bananews.ir

 

 

www.bananews.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

متن: برگرفته از وبلاگ علیرضا سعیدی

    نظرات