بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گرگان از پروژه شهر بازی

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گرگان از پروژه شهر بازی

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات