بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گرگان از محله ایرانمهر

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گرگان از محله ایرانمهر

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات