ارائه نسخه الکترونیکی ماهانه عملکرد شهرداری رشت توسط گروه آمار و تحلیل اطلاعات

ارائه نسخه الکترونیکی ماهانه عملکرد شهرداری رشت توسط گروه آمار و تحلیل اطلاعات

فاطمه مهاجر، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت با بیان این اینکه برنامه ریزی در هر سازمان از شاخص های اصلی آن سازمان محسوب می شود و حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار می رود ، توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست و این سه لازم و ملزوم یکدیگرند. بر این اساس شهرداری رشت نیز در دو سال اخیر با توجه به اهمیتی که مدیریت این دستگاه به گرداوری آمار می دهد اقدام به جمع آوری اطلاعات هر ماهه زیر مجموعه های خود نموده است، گروه آمار و تحلیل اطلاعات مدیریت نوسازی و تحول اداری نیز به عنوان متولی این امر با تلاش بی وقفه کارشناسان گزارش هر ماه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله خود را مدون می نماید که نسخه الکترونیکی این گزارشات بر روی پرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری به آدرس http:// rpcrasht.ir و زیر پرتال گروه آمار و تحلیل اطلاعات به آدرس http://amar.rpcrasht.ir برای عموم قابل قابل بهره برداری می باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات