رفع خطر سقوط درختان در وزش باد توسط پرسنل زحمتکش شهرداری رضوانشهر

رفع خطر سقوط درختان در وزش باد توسط پرسنل زحمتکش شهرداری رضوانشهر

رفع خطر سقوط درختان در وزش باد توسط پرسنل زحمتکش شهرداری رضوانشهر

رفع خطر سقوط درختان در وزش باد توسط پرسنل زحمتکش شهرداری رضوانشهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رضوانشهر

  منبع خبر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر یک شهرداری در شهر رضوانشهر می باشد

   نظرات