فروش بتن آماده توسط شهرداری

فروش بتن آماده توسط شهرداری


فروش بتن آماده توسط شهرداریشهرداری الشتر آمادگی کامل جهت فروش بتن آماده به کلیه افراد حقیقی و حقوقی  را دارد.


جهت عقد قرارداد و خرید بتن آماده به شهرداری الشتر مراجعه نمایید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری الشتر

  منبع خبر

  شهرداری الشتر

  شهرداری الشتر

  شهرداری الشتر یک شهرداری در شهر الشتر می باشد

   نظرات