بررسی رعایت شاخص های مدیریت پسماند

بررسی رعایت شاخص های مدیریت پسماند

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، در راستای شاخص WMI و اجرای طرح صدور گواهی مدیریت پسماند، بررسی رعایت شاخص های مدیریت پسماند توسط کارشناسان مشاور آکادمی، در اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی انجام شد.

بر اساس شیوه نامه ، صدور گواهی مدیریت پسماند منوط به گذراندن دوره آموزشی برای همه نیروهای شاغل در دستگاه متقاضی و انجام مشاوره و بررسی رعایت شاخص های مدیریت پسماند می باشد.

لازم به ذکر است گواهی مدیریت پسماند به صورت سالیانه صادر و هر سال با بررسی و ممیزی شاخص ها، میزان تعامل و پیشرفت دستگاههای متقاضی صدور گواهی، سنجیده خواهد شد.

#آکادمیمدیریتپسماندشهرداریاراک
#صدورگواهیمدیریت_پسماند
#شاخصهایمدیریت_پسماند
#مشاورهوبررسیشاخصها
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات