جلسه تعیین تکلیف مکان جدید زمین پارک بانوان

لینک اصل خبر در سایت شهر دلیجان

    منبع خبر

    شهر دلیجان

    شهر دلیجان یک شهرداری در شهر دلیجان می باشد

      نظرات