حقوق‌شهروندی استفاده از معابر، خیابان‌ها و پیاده‌روها حق عمومی تمامی شهروندان است

حقوق‌شهروندی
استفاده از معابر، خیابان‌ها و پیاده‌روها حق عمومی تمامی شهروندان است .
سد معبر تضییع حقوق شهروندان و حق الناس است.

لینک اصل خبر در سایت شهر دلیجان

    منبع خبر

    شهر دلیجان

    شهر دلیجان یک شهرداری در شهر دلیجان می باشد

      نظرات