رئیس گروه نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شرکت آب منطقه ای آذربایجان...

طی حکمی به امضای معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، رئیس گروه نظارت بر عملکرد کمیسیونهای این شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای قاسم سلطانزاده، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی، مهندس فرزام مؤمنی به عنوان رئیس گروه نظارت بر عملکرد کمیسون های این شرکت منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات