گزارش تصویری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم...

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در سال ۹۹

گزارش تصویری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در سال ۹۹

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سمنان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سمنان

    شركت آب منطقه‌ای سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات