کسب صد در صدی امتیازات در ارزیابی اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی...

مدیرروابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: این شرکت موفق به کسب امتیاز صد در صدی در تمام اهداف تعیین شده پروژه های 19 گانه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی منابع آب در طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، کاظم جم در خصوص طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آبی زیر زمینی، اظهار کرد: این طرح از سال 1393 با محوریت وزارت نیرو و مشارکت دو وزارت خانه دیگر تعریف شده که به صورت ملی به تمام استان ها ابلاغ شده است. وی افزود: این طرح شامل 15 پروژه متفاوت است که از طریق این پروژه ها مقرر شده بود تعادل بخشی منابع آب در استان ها اتفاق بیافتد. مدیرروابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی یکی از آن موارد 15 گانه است، گفت: این پروژه از سال 1393شروع به فعالیت کرده و شامل ده زیر ردیف است که در قالب نوزده برنامه اجرایی تعریف شده و استان ها موظف به اجرایی کردن آن شدند. جم ادامه داد: با اجرای این 19 برنامه باید اطلاع رسانی مفاهیم پایه، چالش ها و راهکارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی به گروه های مختلف صورت گیرد و از این طریق مشارکت و هم اندیشی در تعادل بخشی منابع آب رخ دهد. وی تصریح کرد: این 19 برنامه شامل برگزاری نشست با گروه های مختلف ذی نفعان و مخاطبان، اجرای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب)، ارتباط با اصحاب رسانه ها و صدا و سیمای استانی است. مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه این شرکت هر سال متناسب با شرایط روز در اجرای این پروژه خلاقیت به خرج می دهد که سبب اثربخشی این طرح می شود، گفت: به عنوان مثال در بخش ارتباط با تشکل های مردم نهاد، بهره برداران و ...با توجه به شرایط روز که امکان برگزاری جلسات و همایش های حضوری وجود ندارد برگزاری نشست ها به صورت ویدئو کنفرانس و ارتباط از راه دور در دستور کار قرار گرفته است. جم ادامه داد: با توجه به تعطیلی مدارس، آموزش گروه های پایه دانش آموزی در مقطع متوسطه اول و دوم از آموزش های حضوری به مجازی تبدیل شده است همچنین مقاطع ابتدایی نیز از این آموزش بهره مند می شوند. مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته این طرح در شرکت های آب منطقه ای استان ها زیر نظر شرکت مدیریت منابع آبی ایران به صورت مشترک توسط معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیریت روابط عمومی انجام می شد اما با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و آموزش در سال گذشته بخش آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به صورت مستقل بر عهده روابط عمومی قرار گرفت. وی با بیان اینکه مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 1398 موفق شد تمام اهداف تعیین شده در 19 ردیف این پروژه را به طور کامل محقق کند، گفت: این شرکت در میان 31 استان کشور موفق به کسب امتیاز صد درصدی شد و در ردیف رتبه های اول قرار گرفت. جم با اشاره به شاخص محورهای ارزیابی پروژه های 19 گانه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی منابع آب زیر زمینی، ادامه داد: بهره برداران منابع آب و تشکل های مرتبط، مقامات قضایی، انتظامی و نظامی، مقامات اجرایی، روحانیون، سازمان های مردم نهاد مرتبط، نمایندگان مجلس، نشست با اصحاب رسانه، حضور در برنامه های صدا و سیمای استانی و اجرای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) از جمله این محورها است.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات