برگزاری جلسه کمیته مستند سازی در شرکت آب منطقه ای یزد

جلسه کمیته مستند سازی با حضور اعضاء هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای یزد جهت بررسی اقدامات انجام شده و نیز وضعیت عملکرد تکالیف مرتبط با ماده ۲۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات