فرمانداران فارس با بررسی جوانب چاههای غیرمجاز استان را پر کنند

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس تاکید کرد : فرمانداران شهرستانهای استان باید به سمتی بروند که چاههای غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شوند لیکن بدون بررسی جوانب مختلف نمی توان چاههای غیرمجاز را پر و مسلوب المنفعه نمود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای فارس؛ سید احمد احمدی زاده در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی فارس و کارگروه سازگاری با کم آبی استان گفت: فرمانداران آمادگی کامل دارند متناسب با شرایط برای برخورد با چاه های غیرمجاز همکاری لازم را با دستگاه های اجرایی داشته باشند.

احمدی زاده گفت: اگرچه که شورای تامین دراستان و در شهرستانها در این زمینه دخیل هستند لیکن این شورا جوانب مختلف را درنظر بگیرد تا با پر شدن یک چاه غیرمجاز ،دردسرهای مختلفی به جود نیاید.

وی ادامه داد : جوانب مختلف موقعی مطرح می شود که بهره بردار با پر شدن چاهش دیگر نمی تواند امرار معاش کند و طبعا ممکن است دست به هر جرمی بزند به همین دلیل در ضمنی که چاههای غیرمجاز باید پر و مسلوب المنفعه گردند حتما می بایست به معاش بهره برداران توجه نمود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، ایجاد درآمدهای جایگزین خصوصا الگوهای کشت جایگزین و کم آب بر  را یکی از بهترین راهکارها عنوان کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای جرایی ذی ربط در این زمینه شد.

احمدی زاده تاکید نمود: عدم توفیق در قضیه پرکردن کلیه چاههای غیرمجاز استان ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات