واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز، پس از آتشسوزی سوئیچ خانه این نیروگاه، تا ساعاتی دیگر به مدار تولید بازخواهد گشت. 

مدیر نیروگاه ...

واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز، پس از آتشسوزی سوئیچ خانه این نیروگاه، تا ساعاتی دیگر به مدار تولید بازخواهد گشت. مدیر نیروگاه ...

واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز، پس از آتشسوزی سوئیچ خانه این نیروگاه، تا ساعاتی دیگر به مدار تولید بازخواهد گشت.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز با اعلام این خبر افزود: پس از حادثه آتشسوزی در سوئیچ خانه این نیروگاه، همکاران زحمتکش نیروگاهی با اطفاء کامل حریق اقدام به تمیزکاری سوئیچ خانه نمودند.

مهندس وحید نیاپاک ادامه داد: پس از تمیزکاری اقدام به تست رله هایی که آسیب دیده بودند گردید و کابلهایی که آسیب جدی دیده بودند تعویض شدند و در حال حاضر مشغول تمیزکاری و جایگزینی کلیدهای آسیب دیده هستیم که اکثراً سالم بوده و در اثر پاشش CO2 نیاز به تمیزکاری داشتند.

ایشان در ادامه گفتند: ترمینال های مربوط به مدارات فرمان و قدرت بریکرها نیز تمیزکاری شده و در هم اکنون مراحل نهایی پروسه آماده سازی واحد دو جهت راه اندازی را سپری می کنیم.

وی خاطر نشان کرد با امید به خدا، واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز تا ساعاتی دیگر اقدام به راه اندازی خواهد شد و انتظار می رود این واحد تا پایان امشب به مدار تولید بازگردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات