توليد مقدار 9.318.000.000 كيلووات ساعت انرژي برق در نيروگاههاي تحت پوشش

توليد مقدار 9.318.000.000 كيلووات ساعت انرژي برق در نيروگاههاي تحت پوشش

توليد مقدار 9.318.000.000 كيلووات ساعت انرژي برق در نيروگاههاي تحت پوشش

نيروگاههاي  تحت پوشش شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي در طي سال 1398 توانستند  حدود نه ميليارد و سيصد و هيجده ميليون كيلووات ساعت انرژي برق توليد و به شبكه سراسري تحويل نمايند كه از اين مقدار سهم نيروگاه تركيبي اروميه مبالغ بر چهار ميليارد كيلووات ساعت، نيروگاه تركيبي شوباد بيش از سه ميليارد كيلووات ساعت و نيروگاه تركيبي خوي مبالغ بر دو ميليارد و يكصدو پنجاه و شش ميليون كيلووات ساعت و مابقي در نيروگاه گازي اروميه توليد شده است . با توليد اين مقدار انرژي برق ،  نيروگاه تركيبي اروميه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19درصد و نيروگاه تركيبي خوي حدود 3 درصد افزايش توليدرا كسب نموده اند. شايان ذكر است عملكرد مجموعه نيروگاههاي تحت پوشش شركت در سال 1398 نسبت به مدت مشابه آن ( سال 1397) رشدي بيش از 7درصدي را نشان مي دهد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات