تسويه 260 ميليارد ريال بدهي معوق برق مصرفي در سال 98

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان فارس،مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان فارس گفت: درسال 1398 با پيگيري هاي صورت گرفته و همكاري سازمان امور مالياتي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و با استفاده از ظرفيت بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 اين شركت از طريق اسناد تسويه موفق به تسويه بالغ بر260 ميليارد ريال بدهي معوق برق مصرفي تعدادي ازدستگاه هاي اجرايي استان شد. احمدرضا خسروي، ادامه داد: اين دستگاه ها شامل شركت آبفا روستايي، شركت آبفا شهري استان، دانشگاه علوم پزشكي شيراز و شركت مخابرات استان فارس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با بدهي ماليات ارزش افزوده سال هاي 1394 و 1395 بود كه طي سال هاي گذشته به جهت محدوديت هاي مالي دستگاه هاي مذكور منجر به پرداخت نشده و عملاً جزو بدهي هاي وصول نشدني منظور مي گرديد. اين مقام مسئول يادآور شد: همچنين انجام تسويه فوق كمك شايان توجهي به تامين منابع مالي استان نموده به نحوي كه با تعاملات صورت گرفته بخشي از بدهي سپاه پاسداران به شركت آبفا شهري استان وشركت مخابرات استان نيز از محل فوق تسويه گرديد. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان فارس تصريح كرد: تسويه 226 ميليارد ريال بدهي بانكي شركت و تامين كنندگان طرف قرارداد از طريق اسناد خزانه اسلامي، تسويه مبلغ 1021 ميليون ريال طلب تامين كنندگان از طريق صدور حواله ارزي و بهاي برق صادراتي، تسويه 100 ميليارد ريال طلب تامين كنندگان از طريق صدور حواله كالا و همچنين تسويه مبلغ 604 ميليارد ريال ماليات معوق و جرايم مربوطه از طريق پرداخت هاي نيابتي (بدهي برق مصرفي صنايع) از ديگر فعاليت هاي برجسته اين شركت درسال گذشته در راستاي تامين منابع بود.خسروي در خاتمه تصريح كرد: در سالي كه به فرموده مقام معظم رهبري سال "جهش توليد " نامگذاري شده است، تلاش مجموعه مديريتي و پرسنل اين شركت برتامين حداكثري منابع مالي با توجه به ظرفيت هاي قانوني و تعامل هر چه بيشتر با دستگاه هاي اجرايي بدهكار جهت تسويه بدهي سنواتي انرژي برق خواهد بود.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات