انجام مطالعات بررسی و تحقیق تخلیه لایه شور كف مخزن سد گتوندعلیا

لینک اصل خبر در سایت مؤسسه تحقیقات آب

    منبع خبر

    مؤسسه تحقیقات آب

    مؤسسه تحقیقات آب یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات