ادامه عملیات ساماندهی رودخانه سیاهمزگی در محدوده سردهنه نهر سونگ شهرستان شفت

ادامه عملیات ساماندهی رودخانه سیاهمزگی در محدوده سردهنه نهر سونگ شهرستان شفت

در راستای احداث سردهنه و بازسازی تاسیسات آب در سطح استان گیلان ، پروژه بازسازی و بهسازی سردهنه آسیب دیده از سیل نهر سونگ در شهرستان شفت با هدف جلوگیری از انحراف مسیر جریان رودخانه ، افتادگی کف بستر رودخانه، سردهنه سازی و آبرسانی به این نهر ، جلوگیری از تخریب دیوارهای حاشیه رودخانه و سیلگیری زمین‌های حاشیه در محدوده مذکورتوسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان در دست اجرا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

    منبع خبر

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات