خواسته کارگران ساختمانی چیست؟

بازرسی بیمه‌ای تاکنون توسط کارگزاری‌های تامین اجتماعی که شرکت‌های خصوصی هستند، صورت می‌گرفته که اخیرا مباحثی بر سر لغو بازرسی بیمه‌ای کارگران ساختمانی توسط کارگزاری‌ها مطرح شده است و به گفته علی شیری (بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) قرار بر این است که به زودی مدیرعامل تامین اجتماعی آن را تعیین تکلیف کند. اگر کارگران شاغل و بیمه‌شده به کرونا مبتلا شوند، لااقل امید به دریافت غرامت ایام بیماری که توسط قانونگذار برای ایام سخت بیماری کارگران در نظر گرفته دارند اما برای کارگران ساختمانی مثل همیشه به بهانه خویش‌فرما بودن خبری از غرامت دستمزد ایام بیماری نیست. حال که کارگران ساختمانی زیادی با حضور در محیط‌های کاری و پروژه‌های ساختمانی در معرض ابتلا به کرونا هستند، عدم دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری به کارگران ساختمانی بیمه‌شده تلخ‌ترین واقعیت این روزهایشان است. بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گوید: کارگران ساختمانی دو جور غرامت دستمزد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات