بازدید پرسنل شرکت آبفار یزد از تصفیه خانه سیکل ترکیبی

پرسنل شرکت آبفار یزد از تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:جمعی از پرسنل شرکت آبفار از چگونگی  روند تصفیه فاضلاب در نیروگاه بازدید به عمل آوردند قسمت های مختلف تصفیه آب و فاضلاب و برج خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بازدید گردید توضیحات هر قسمت توسط بهره بردار و آقای دکتر قانعیان ارائه شد. سیستم تصفیه آب نیروگاه شامل اسمز معکوس( RO ) و سپس ستون های رزینی تعویض یونی می باشد که ابتدا آب وارد فیلتر شنی شده و پس از عبور از فیلتر کارتریجی وارد ممبران های سیستم اسمز معکوس شده و خروجی این سیستم وارد ستون های رزینی تعویض یونی شده و در نهایت آب تولیدی فاقد هر گونه یون و در حد آب مقطر بوده و جهت استفاده در سیتم وارد مدار می شود.

فاضلاب بهداشتی تولید شده در قسمت های مختلف و رستوران توسط سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال شامل آشغالگیر درشت، مخزن ذخیره کننده، آشغالگیر ریز، سیستم هوادهی، ته نشینی ثانویه، کلرزنی و هاضم لجن می شود.پساب خروجی از سیستم لجن فعال نیز وارد وتلند با گیاه نخل مرداب شده و پس از تصفیه تکمیلی در این سیستم جهت آبیاری فضای سبز استفاده می شود.

لازم به ذکر است در این بازدید سیدهادی موسوی معاون نظارت بربهره برداری شرکت آبفار و دکتر قانعیان مدرس دانشگاه حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات