سرپرست اداره امورآبفارشهرستان مریوان منصوب شد

سرپرست اداره امورآبفارشهرستان مریوان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفارکردستان در نشستی با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری مریوان و صدیق محمد زاده رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان از زحمات جبار پیرخضری مدیر سابق امورآبفارشهرستان مریوان که به شرف بازنشستگی نایل گردید، قدردانی شد و فاتح خلاق مدیرامورآبفارشهرستان سروآباد با حفظ سمت به عنوان سرپرست امورآبفارمریوان نیز منصوب گردید .

در این مراسم مهندس محمدزاده پس از قدردانی ازتلاشهای صادقانه مهندس جبار پیرخضری درزمان تصدی مدیریت امورآبفار شهرستان مریوان گفت: اکنون که بازنشسته گی فرارسیده باخیالی آسوده، دعای خیرمردمی بدرقه راه شماست که سالها بدون لحظه ای تعلل درجهت ارائه ی خدمت صادقانه به آنها تلاش نمودید واین برکت تنها شامل حال خدمتگزاران راستینی است که درزمان تصدی پست خدمتی، مسئولیت خود را به بهترین نحو به انجام رسانده اند .

وی همچنین با اشاره به شایسته گی و توانمندی مهندس فاتح خلاق برای ایشان آرزوی موفقیت نمود .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات