*مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی حکمی آقای علی بوستانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی فارس را به سمت مدیر عامل شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان فارس منصوب نمود.

مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در قالب ویدئو کنفرانس و با حضور معاونین شرکت مهندسی آب و فقلضلاب کشور ضمن تقدیر و تشکر از خمات ارزشمند آقای مهندس قلندری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس حکم انتصاب آقای علی بوستانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی فارس را بعنوان مدیرعامل شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان فارس را به ایشان ابلاغ نمودند.

مهندس جانباز قبل از ابلاغ حکم مدیر عامل شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان فارس ضمن اشاره به وضعیت خاص استان فارس از نظر بحران خشکسالی سالهای اخیر طرح یکپارچه سازی را یک طرح کار آمد به لحاظ خمات رسانی اصولی و بهره وری و ارائه خدمات بروزتر و بهیتنه تر به شهرها و روستاهای کشور دانست.

در پایان حکم انتصاب اقای علی بوستانی توسط آقای خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی قرائت و ابلاغ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات