فرودگاه رامسر، آشیانه پرنده

فرودگاه رامسر، آشیانه پرنده

با توجه به سیاست‌های تحول محوری مستند در برنامه‌های توسعه کشور و افق چشم انداز و توجه به فرصت‌های رشد اقتصادی منطقه بر پایه توسعه گردشگری، با هدف امکان سازی برقراری شبکه پروازی جدید و افزایش ظرفیت عرضه و پذیرش صندلی پرواز بیشتر در هر فرکانس پروازی، طرح توسعه فرودگاه رامسر، از بزرگترین طرح‌های عمرانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کلید زده شد. بنابراین با توجه به افزایش شرکت‌های هواپیمایی و مشخصا رشد ناوگان منطقه‌ای و کوتاه برد، به طور حتم فرودگاه رامسر به عنوان درگاه اقتصاد گردشگری شمال کشور، در بسته توسعه شبکه پروازی و رشد فرکانس پرواز شرکت‌های هواپیمایی قرار خواهد گرفت که نقش دیپلماسی اقتصادی، مدیریت منطقه‌ای و استفاده هوشمند و هدفمند از زیرساخت شهری، در تحقق شکوفایی آن اجتناب ناپذیر است. حال اراده ملی در توسعه مناطق کشور و به طور مشخص در حوزه هوانوردی و فرودگاهی و توجه به تاثیر آن در رشد اقتصاد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات