​بشنوید| ترافیک نیمه سنگین در محورهای تهران-کرج-قزوین و بالعکس و شهریار-تهران

​بشنوید| ترافیک نیمه سنگین در محورهای تهران-کرج-قزوین و بالعکس و شهریار-تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات