به نژاد مدیرعامل شركت یكپارچه آب و فاضلاب استان اردبیل شد

به نژاد مدیرعامل شركت یكپارچه آب و فاضلاب استان اردبیل شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

      نظرات