تراز کیفیت خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ایثارگران منجیل به سقف بسیار مطلوب رسید

تراز کیفیت خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ایثارگران منجیل به سقف بسیار مطلوب رسید


تراز کیفیت خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ایثارگران منجیل به سقف بسیار مطلوب رسید

تراز کیفیت خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ایثارگران منجیل به سقف بسیار مطلوب رسید

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، تراز کیفیت خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ایثارگران منجیل به سقف بسیار مطلوب رسید.

محمد مهدی شیرزاد مدیر امور آبفا شهرستان رودبار با اعلام  این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه اولین تصفیه خانه فاضلاب شمال کشور در منجیل قرار دارد، این ارتقا و بروزرسانی با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ريال در مدت 2 ماه صورت پذیرفته است.

وی در مورد اقدامات انجام شده برای اجرای سیستم فاضلاب شهرستان رودبار نیز توضیح داد: در سالهای ۹۶ و ۹۷ مقدمات دریافت کد فراهم شده و تحلیل های هیدورلیکی و جانمایی تصفیه خانه ها در بعضی شهرهای شهرستان آماده شده و با توجه به رایزنی های انجام شده با سازمان برنامه بودجه کشور، امید است بزودی این رویداد بزرگ برای شهرستان، رقم زده شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات