هشدار آبفای البرز برای صرفه جویی درمصرف آب

مصرف آب ساکنان استان البرز درهفته نخست خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال 98 حدود 12 درصد افزایش داشته است؛ بنابراین برای جلوگیری ازافت فشار یا قطع آب ،رعایت صرفه جویی درمصرف ضروریست.
مهندس مهدی زاده مدیرعامل آبفای استان البرز دراین خصوص اظهارداشت :گرم شدن هوا وراه اندازی کولرهای آبی ورعایت توصیه های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا ، برای شستن دستها از یکسو ومحدودیت منابع آبی استان از سوی دیگر موجب شد تا درهفته نخست خرداد امسال حجم مصرف آب شرب به 4 میلیون و420 هزار متر مکعب برسد که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش یافته است.
وی توضیح داد: براساس توصیه های بهداشتی برای مقابله با کرونا،بطور میانگین درهر بارشستن دستها 6 لیتر آب مصرف می شود که اگر هرفرد بطور میانگین 10 بار درشبانه روز مبادرت به انجام این کار نماید بیش از 60 لیتر به سرانه مصرف آب استان اضافه می شود. این درحالی است که باگرم شدن هوا وراه اندازی کولرهای آبی نیز حدود 500 لیتر درشبانه روز به حجم مصرفی آب افزوده می شود که مجموع این مصارف درسطحی گسترده ،حجم بار مصرفی بالایی را به شبکه ی ذخیره وتوزیع آب شرب وارد می کند.
مدیرعامل آبفای البرز به مردم توصیه کرد: کوتاه کردن زمان استحمام،بستن شیرآب هنگام کف مالی دست ها،سرکشی به کولرها وتنظیم شناور آن ها واطمینان از سالم بودن شیلنگ کولر،پرهیز از شست وشوی حیاط وخودرو ،آبیاری فضای سبز درهنگام شب یا صبح زود وپرهیز از غرقابی کردن باغچه را مدنظر قرار دهند.
وی افزود:درشرایط فعلی قطعی آب بطور گسترده وعمومی نداریم اما دربعضی مناطق همچون گلشهر ومهرشهر درروز جمعه با افزایش شدید مصرف مواجه بودیم که منجر به افت فشار بخصوص درطبقات بالای ساختمانها شده بود.
مهندس مهدی زاده از مشترکان آبفای البرز خواست به هیچ عنوان ازنصب پمپ مستقیم روی شبکه استفاده نکنند وحتما بعد از کنتور یک مخزن ذخیره آب به ازای هر خانوار 250 لیتروسپس یک پمپ تعبیه شود تا آب به راحتی در طبقات بالای ساختمان جریان یابد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز یک شرکت در شهر کرج می باشد

   نظرات